thi?t b? r?a xe ô tô

C?u Nâng R?a Xe

Hin nay gi ca my nn kh 160 lt tr ln vo khong 13tr - 14tr ng. Lm xong ny, lo tu tm ci m ngay ti ch ngi xung, thnh thi ch hai i ra. c kt nhng kh khn trong 4 nm nghin cu,Ngha cho hay, ban u khi th nghim my bm phi th mt 4-5 ci mi thnh cng.Khng bit Tiu Cn hnh ngi c hay khng bin ha u? Nhn cng i cu c ly c cht xa, tt hoan i pha trc chy, phng pht i cu mi l m v xng ct, m tiu hi t trong tay l rc ri.

Gi C?u Nng 1 Tr? R?a Xe T

Mt im li th loi cu nng ni a ny chnh l gi c r, dao ng t 50 - 60 triu. Cc doanh nghip c cng pht trin ra cc nc bn ngoi, ni h ang xy dng cc nh my sn xut pin mt tri cng nh pht trin cng

...